Gazdasági informatikus tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Gazdasági informatikus tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Informatikus képzés
OKJ azonosító:  54 481 04 0010 54 01


Gazdasági informatikus képzés - Időrend és tandíj

Tartalom:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés
1143-06 Projektmenedzsment
1155-06 Informatikai ismeretek
1156-06 Számjegyes vezérlésű gépek működése, programozása, karbantartása, javítása, dokumentálása
1158-06 Gazdasági informatika
1159-06 Gépészeti ismeretek, megvalósíthatósági tervek
1160-06 Számítógépes jelfeldolgozás, beruházás előkészítése, végrehajtása
1161-06 Távközlési eszközök üzemeltetése
1162-06 Térinformatikai rendszerek előkészítése
0924-06 Távközlési hálózatok létesítése


A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ
 • Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
 • Projektet tervez és értékel
 • Informatikai ismereteket alkalmaz
 • Alkalmazza a menedzselési technikákat
 • Megvalósíthatósági tanulmányt készít
 • Menedzsment feladatokat végez
 • Kiválasztja, üzemeli, felügyeli az információs rendszert
 • Üzembe helyezést, bővítést végez
 • Előkészíti a számítógépes jelfeldolgozó rendszert
 • Előkészíti a telekommunikációs rendszert
 • Üzemelteti a távközlési eszközöket
 • Megvalósíthatósági tanulmányt készít
 • Adatátvitelt és szabályozástechnikát végez

Megnevezés:
1142-06 Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
Feladatprofil:

 • Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel
 • Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ
 • LAN és WAN- hálózatokat használ
 • Informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért
 • Tevékenységét dokumentálja
 • Szoftverhasználati jogokat alkalmaz
 • Tervezi és szervezi a munkavégzést
 • Betartja a munkavégzéssel összefüggő szabályokat
 • Alkalmazza a munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat

Megnevezés:
1143-06 Projektmenedzsment

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Részt vesz a projekt megtervezésében
 • A feladatterv kialakításában közreműködik
 • A projektfeladatok erőforrás és időszükségletének meghatározását elvégzi
 • Részt vesz a kockázatelemzésben
 • Részt vesz a követelményelemzésben
 • A projekt értékelésében közreműködik

Megnevezés:
1155-06 Informatikai ismeretek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Fájl típusokkal dolgozik
 • Prezentációt készít
 • Alapvető adatfeldolgozási algoritmusokat használ
 • Számítógépes tervezői környezetet használ
 • Meghatározza a szükséges hardver-szoftver eszközöket
 • Adatbázisokat kezel
 • Számítógép programot készít
 • Tárolja, gyűjti, kezeli és elemzi az információkat
 • Használja az on-line adatbázisrendszereket
 • Adatbázis műveleteket végez
 • Adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe
 • Információkat visszakeres
 • Költségtervet készít
 • Előrejelzéseket készít
 • Irányítja az információs beruházást
 • Változtatja a terveket az igényeknek megfelelően
 • Pénzügyi elemzést végez
 • Prezentálja a terveket a vezetőségnek
 • Termelésirányítási feladatokat végez

Megnevezés:
1156-06 Számjegyes vezérlésű gépek működése, programozása, karbantartása, javítása, dokumentálása

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Új vezérlőberendezéseket üzembe helyez
 • Ismerteti a vezérlő szolgáltatásait
 • Felügyeli a számjegyes vezérlésű gépsorok helyes működését
 • Ellenőrzi a helyes program beállítást
 • Programozza a vezérlőt
 • Dokumentálja a vezérelt gépsor időbeli működését, teljesítményét, hibáit és a javításokat
 • Ellenőrzi méréssel a javítás helyességét
 • Együttműködik a gépésztechnikussal a javításban
 • Javítja a vezérlő elektromos és elektronikus hibáit

Megnevezés:
1158-06 Gazdasági informatika

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Marketing információs rendszereket tervez
 • Vállalkozások alapvető pénzügyi folyamatait, összefüggéseit szervezi
 • Vállalkozások alapvető számviteli folyamatait, összefüggéseit tervezi
 • Kezeli a gazdasági folyamatokat
 • Alapvető statisztikai elemzési eszközökkel dolgozik
 • Megfogalmazza a gazdálkodás informatikai igényeit
 • Szerződéseket köt

Megnevezés:
1159-06 Gépészeti ismeretek, megvalósíthatósági tervek

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Fenntartja a külső-belső kábelezési rendszert
 • Kapcsolási, huzalozási rajzokat készít
 • Költségtervet készít
 • Előrejelzéseket készít
 • Változtatja a terveket az igényeknek megfelelően
 • Pénzügyi elemzést végez
 • Prezentálja a terveket a vezetőségnek
 • Előadást, megbeszélést, tárgyalást tart
 • Felügyeli a feladatok végrehajtását

Megnevezés:
1160-06 Számítógépes jelfeldolgozás, beruházás előkészítése, végrehajtása

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Számítógépes jelfeldolgozást végez
 • Helyi hálózatot épít ki
 • Javaslatot tesz a műszaki megoldásokra
 • Üzembe helyezési méréseket, beállításokat végez
 • Adott konstrukcióról eldönti, hogy az optimális megoldást adja-e
 • Üzemelteti a számítógépes jelfeldolgozás szoftver és hardver eszközeit
 • Adott feladathoz meghatározza a kábel paramétereit
 • Hálózatokat valósít meg
 • Megfogalmazza a fejlesztéshez szükséges igényeket
 • Hálózatokat felügyel, távfelügyel, menedzsel
 • Ellátja az eszközök felügyeletét
 • Berendezéseket szerel, javít
 • Mérőműszereket használ
 • Javítás után ellenőrző méréseket, beállításokat végez
 • Felméri egy rendszer adatátviteli igényeit
 • Meghatározza a létesítendő adatátviteli rendszer technológiáját
 • Irányítja az információs beruházást
 • Ellenőrzi az adatátviteli rendszer helyes működését
 • Kezeli az adatátviteli rendszer felügyeleti funkcióit
 • Elemzéseket készít

Megnevezés:
1161-06 Távközlési eszközök üzemeltetése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Távközlési berendezéseket telepít, szerel, karbantart
 • Meghatározza az adott feladat megvalósításához szükséges telekommunikációs erőforrásokat
 • Helyszíni felmérést végez
 • Elektronikus levelező rendszer installálása és üzemeltetése
 • Kiépíti a video- és képátviteli rendszereket
 • Időszakos ellenőrző méréseket végez
 • Videokonferenciákat hoz létre
 • Működteti a hangposta rendszert

Megnevezés:
1162-06 Térinformatikai rendszerek előkészítése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • A rendszerhez szükséges információkat gyűjt számítógéppel
 • Kezeli a rendszerhez szükséges információkat
 • Elemzi a rendszerhez szükséges információkat
 • Ábrázolja a rendszerhez szükséges információkat
 • Telek- és ingatlan-nyilvántartási információs rendszereket hoz létre
 • Telek- és ingatlan-nyilvántartási információs rendszereket működtet
 • Térbeli koordinátákkal rendelkező adatokon végez elemzést
 • Térbeli koordinátákkal rendelkező adatokat megjelenít
 • Térbeli koordinátákkal rendelkező adatokat modellez

Megnevezés:
0924-06 Távközlési hálózatok létesítése

A szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Tesztprogramokat futtat
 • Archivált adatokat visszatölt
 • Távfelügyeletet ellát
 • A berendezés műszaki jellemzőit méri
 • Műszaki dokumentációt olvas és értelmez
 • Mérőműszert kalibrál és méréseket végez
 • Mérőprogramot futtat, a mérés eredményeit értékeli
 • A mérés alapján a berendezést minősíti
 • Működési elvük szerint telepíti az elektronikus hírközlő hálózatok aktív és passzív elemeit, végberendezéseit
 • Elvégzi a hálózattechnikai szimmetrikus és optikai kábelek méréseit
 • Integrált kábelezést készít
 • Elektronikus hírközlő kábeleken hibát tár fel, hibahelyeket mér
 • ISDN- és ADSL- végpontokat telepít, felhasználói PC-t programoz
 • Kábeltévé hálózatot telepít
 • Informatikai hálózatot létesít
 • Oszloptámszerkezeteket épít
 • Szimmetrikus és optikai légkábel szerelvényeket oszlopra szerel, előfizetői leágazásokat épít, fenntart, bont
 • Kábeltévé szerelvényeket szerel és mér
 • Elosztószerelvényeket szerel oszloptámszerkezetre
 • Szereli a falikábel hálózatot és tartozékait
 • Falikábelt épít optikai kábellel
 • Integrált belső kábelezést épít
 • Strukturált hálózatot épít, berendezéseket telepít
 • Földalatti hálózatokat létesít
 • Szimmetrikus és koaxiális kábeleket szerel
 • Optikai hálózat kábeleit telepíti, eszközeit kezeli
 • Kábelkötést készít kézi és gépi érkötéssel
 • Kapcsolástechnikai és átviteltechnikai berendezéseket szerel
 • Tápáram ellátó berendezéseket szerel
 • Végberendezéseket szerel
 • Optikai kábeleket köt szálhegesztéssel

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és Észak-Magyarországon

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Felnőttképzés | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | HP tanfolyamok | Egyéb támogatások | Informatikai képzés | Angol nyelvtanfolyam Gyöngyös | Támop 2.1.2 program | Jelentkezési lap - online | ECL Nyelvvizsga Gyöngyösön | ECDL tanfolyam | Szakmai tanfolyamok Gyöngyös Biztonsági őr tanfolyam

"IOSZIA" Felnőttképzési Intézmény, Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely                                                                                                                                            CSS Valid  |  HTML Valid

Gazdasági informatikus tanfolyam